Ny leveranse til Captiva

Energi Teknikk har i dag signert kontrakt for levering av komplett elektromekanisk utrusting til aggregat 2 i Stølsdalselva kraftverk.

Energi Teknikk leverer til Kjerringnes

Energi Teknikk har signert kontrakt med Kjerringnes Kraft AS om levering av komplett elektromekanisk utrustning til Kjerringnes kraftverk.

Leveranse av ET Peltonturbin

Energi Teknikk har i dag signert kontrakt for levering av ET Peltonturbin til Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune.