Captiva bestiller til Botnen kraftverk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Botnen kraftverk. Det er Captiva som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Ullensvang i Vestland. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 3 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q4-2024.

Energi Teknikk leverer til Svoldal kraftverk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Svoldal kraftverk. Kraftverket er lokalisert i Kvinnherad i Vestland. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 2,12 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q4-2024.

Energi Teknikk leverer til Bergen kommune

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Espeland  kraftverk. Det er Bergen Vann som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Bergen i Vestland. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 1,4 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q3-2025.