Leveranse til Sagåna kraftverk

Energi Teknikk har signert kontrakt med Sagåna Kraft AS for elektromekanisk leveranse til Sagåna kraftverk. Anlegget ligger i Hjelmeland kommune i Rogaland. Anlegget skal produsere 3,7 MW og har en fallhøyde på 399 meter. Det skal leveres en vertikal Brekke Peltonturbin. Anlegget skal settes i drift i Q1 2021.

To leveranser til Brødrene Dahl – Øvrebø og Kupe

Energi Teknikk har signert kontrakt med Brødrene Dahl for levering av elektromekanisk leveranse til Øvrebø og Kupe kraftverk. Sluttkunde er Clemens Kraft AS. Øvrebø kraftverk ligger i Sunnfjord kommune i Vestland. Anlegget skal produsere 3,3 MW og har en fallhøyde på 185 meter. Det skal leveres en vertikal ET Peltonturbin. Anlegget skal settes i drift…

Leiande personell kjøper seg opp i Energi Teknikk

Carine Klemmetsen og Arild Klette Steinsvik kjøper gjennom sitt selskap ACKS AS 21 % av aksjane i E.T. Holding mens Eivind Tvedt gjennom sitt selskap E. Tvedt AS kjøper 6 % av aksjane i E.T. Holding AS som er hovudeigar i Energi Teknikk. Seljar er det serbiske vasskraftselskapet Hidroistel doo. ACKS og E. Tvedt sit…