Captiva bestiller til Botnen kraftverk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Botnen kraftverk. Det er Captiva som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Ullensvang i Vestland. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 3 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q4-2024.

Energi Teknikk leverer til Svoldal kraftverk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Svoldal kraftverk. Kraftverket er lokalisert i Kvinnherad i Vestland. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 2,12 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q4-2024.

Energi Teknikk leverer til Bergen kommune

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Espeland  kraftverk. Det er Bergen Vann som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Bergen i Vestland. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 1,4 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q3-2025.

2 nye leveranser til Hywer

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Øvre- og Nedre Foldvik kraftverk. Det er Hywer som står for utbyggingen av anleggene som er lokalisert i Gratangen i Troms. Leveransene består av en ET Peltonturbin på 2,14 MW og en ET Brekketurbin på 5 MW med tilhørende generatorer ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q1-2025.

Energi Teknikk inngår avtale med Cadre

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Øvre Tømmerelva kraftverk. Det er Cadre som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Sørreisa i Nordland. Leveransen består av en ET Francisturbin på 4,35 MW og en ET Peltonturbin på 1 MW med tilhørende generatorer, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q4-2024.

Energi Teknikk leverer til Forte

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Fossdalen kraftverk. Det er Forte som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Masfjorden i Vestland. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 2,26 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q3-2024.

Francisleveranse til Hattfjelldal Kraft AS

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Mølnhusbekken kraftverk. Det er Hattfjelldal Kraft AS som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Hattfjelldal i Nordland. Leveransen består av to ET Francisturbiner på 6,05 MW og 1,25 MW med tilhørende generatorer, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q1-2025.

Energi Teknikk leverer til Kraftpartnar

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Bjørnstadåi kraftverk. Det er Kraftpartnar AS som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Fyresdal i Telemark. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 2 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q3-2024.

Hywer bestiller fra Energi Teknikk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Somrungen kraftverk. Det er Hywer som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Sunndal i Møre og Romsdal. Leveransen består av en ET Brekke Peltonturbin på 3,75 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q4-2024.

Energi Teknikk leverer til Tinfos

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Smådalselva kraftverk. Det er Tinfos som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Samnanger i Vestland. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 3,5 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q1-2025.