Hywer bygger Jørnevik med leveranse fra Energi Teknikk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Jørnevik kraftverk. Det er Hywer som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert på Voss i Vestland. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 1,9 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q3-2024.

Leveranse til Vesterålskraft

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Tverrelva kraftverk. Det er Vesterålskraft som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Kvæfjord i Troms. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 3,2 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q3-2024.

Ny leveranse til Eviny

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Tverrelvi kraftverk. Det er Eviny som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i på Voss i Vestland. Leveransen består av en ET Brekke Peltonturbin på 9,9 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q3-2024.

Leveranse til Fossberg Kraft

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Haugsvær kraftverk. Det er Fossberg Kraft som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Masfjorden i Vestland. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 1,75 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q1-2024.

Leveranse til Styrkesnes kraftverk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Styrkesnes kraftverk som er lokalisert på Styrkesnes i Norland fylke. Leveransen består av en ET Francisturbin på 1,34 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q3-2023.

Leveranse til Gjerdeelva kraftverk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Gjerdeelva kraftverk. Det er Hywer som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Lyngen i Troms. Leveransen består av en ET Brekke Peltonturbin på 6,7 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q1-2024.

Leveranse til Kleivelvi kraftverk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Kleivelvi kraftverk som er lokalisert på Voss i Vestland fylke. Leveransen består av en ET Francisturbin på 984 kW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Leveransen skal settes i drift Q2-2023.

Ny leveranse for Energi Teknikk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Lysåselva kraftverk. Det er Hywer som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Kvæfjord i troms. Leveransen består av en ET Pelton ringledningsturbin på 2,7 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q3-2023.

Leveranser til Nordåna og Dalaåna

Energi Teknikk har signert kontrakt om leveranser for komplette elektromekaniske leveranser til Nordåna og Dalaåna kraftverk. Det er Hywer som står for utbyggingen av anleggene som er lokalisert på Forsand i Rogaland fylke. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 1,7 MW og en ET Brekke Peltonturbin på 9,9 MW med tilhørende generatorer, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anleggene skal settes i drift Q3-2023.

Ny leveranse for Hywer

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Drøllstølsbekken kraftverk. Det er Hywer som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Sysendalen i Vestland Fylke. Leveransen består av en ET Brekke Peltonturbin på 3,8 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q3-2023.