Vi i Energi Teknikk søker nye kollegaer

I en verden som etterspør mer fornybar energi gleder vi oss over å være en del av løsningen for bærekraftig og klimavennlig teknologi! Vil du bli med på laget?

Vi har ledige stillinger som:

PROSJEKTLEDER

Hovedoppgaver:

 • Ansvar for at selskapet innfrir sine forpliktelser i inngåtte kontrakter
 • Gjennomføre kundemøter, prosjektmøter og byggeplassmøter
 • Fungere som bindeledd mellom kunder og selskapet sine avdelinger
 • Koordinere fremdrift gjennom innkjøp, produksjonsoppfølging og montasje
 • Budsjettansvar med oppfølging og rapportering av kalkyler
 • Yte støtte til våre kunder og sikre at disse mottar en høy kvalitet av kundeservice
 • Utøve mersalg og tilleggsservice
 • Medvirke til oppbygging av en sterk og dynamisk virksomhetskultur
 • Etterleve selskapet sine verdier

 Ønskede kvalifikasjoner:         

 • Erfaring innen prosjektledelse og kontraktsarbeid
 • Teknisk forståelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i flerfaglige team

Stillingen innebærer fast kontorsted i Fonnafjord Næringspark, men noe reiseaktivitet må påregnes.

PRØVE-/AUTOMASJONSINGENIØR

Hovedoppgaver:

 • Programmering
 • Systemdesign
 • Idriftsetting av småkraftverk
 • Serviceoppdrag
 • Dokumentasjon

Ønskede kvalifikasjoner:                                                                                            

 • Siv. Ing. / Ing. Automasjon, med 3 års relevant praksis iht. FEK og/eller relevant fagbrev
 • Erfaring fra PLS-programmering
 • Erfaring fra idriftsetting / service kontrollsystem
 • Kjennskap til DAK elektro og relevern
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i flerfaglige team

Stillingen innebærer reiseaktivitet.

MONTØR

Hovedoppgaver:

 • Elektromekanisk montasje
 • Montasje og bygging av kjøleanlegg
 • Montasje og bygging av hydraulikkanlegg
 • Reparasjoner av elektromekanisk utrustning
 • Planlegging av transport og logistikk

 Ønskede kvalifikasjoner:         

 • Industrimekaniker med mekanisk erfaring
 • Teknisk forståelse
 • Førerkort for BE, truck og traverskran
 • Grunnleggende elektrokompetanse blir foretrukket
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i flerfaglige team

Stillingen innebærer reiseaktivitet.

SERVICEINGENIØR

Hovedoppgaver:

 • Mekanisk og elektroteknisk servicearbeid
 • Feilsøking og reparasjoner av elektromekanisk utrustning
 • Gjennomføre tilstandskontroller med rapportering
 • Demontasje og montasje av elektriske og mekaniske komponenter
 • Elektronikk og programmering

 Ønskede kvalifikasjoner:         

 • Fortrinnsvis fagbrev som elektriker, energimontør eller automatiker
 • Mekanisk erfaring
 • Teknisk forståelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i flerfaglige team

Stillingen innebærer reiseaktivitet.

INGENIØR TURBINDESIGN

Hovedoppgaver:

 • Design og utvikling av eksisterende og nye turbiner
 • Teknisk engineering og beregninger innenfor turbiner, løpehjul og vannvei
 • Utarbeide teknisk underlag, produksjonstegninger og ordredokumentasjon
 • Videreutvikling av eksisterende produkter samt design av nye produkter
 • Bistå med engineering i salg/tilbudsarbeid og prosjektgjennomføring
 • Kontakt med myndigheter, testing og godkjenning av produkter

 Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ingeniør / Siv.ing. – vannkraft eller maskinteknisk. Evt. annen relevant utdanning
 • Erfaring fra mekanisk industri
 • Tverrfaglig bakgrunn og systemforståelse blir foretrukket
 • Kjennskap til 3D-CAD, helst SolidWorks som konstruksjonsverktøy
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i flerfaglige team

Stillingen innebærer fast kontorsted i Fonnafjord Næringspark, sporadisk reisekativitet.

Vi kan for alle stillingene tilby:

 • En utfordrende, morsom og interessant jobb i en dynamisk bedrift
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Flotte kollegaer med solid småkraftkompetanse

Spørsmål omkring stillingen kan rettes til daglig leder Arild Klette Steinsvik, telefon 932 20 406.

Søknad med CV kan sendes på e-post til arild.steinsvik@energi-teknikk.no innen 15. januar 2023.

Kort om Energi Teknikk

Energi Teknikk AS har i dag 21 ansatte innenfor administrasjon, salg, teknisk, prosjektstyring og installasjon. Bedriften har levert elektromekanisk utrustning til mer enn 240 småkraftanlegg i Norge og Europa. Energi Teknikk ble etablert i 1998 og har lagt ned et betydelig arbeid i produktutvikling og er i dag ledende som totalleverandør av elektromekanisk utrustning til den norske småkraftbransjen. Energi Teknikk har egen serviceavdeling med døgnåpen vakttelefon og driver service, oppgraderinger og vedlikehold av småkraftanlegg.

Energi Teknikk holder til på Seimsfoss i Kvinnherad kommune. Bedriften omsatte i 2022 for ca. 150 MNOK og har en ordrereserve på solide 160 MNOK.

Historisk totalleveranse til Tokagjelet kraftverk – 27 MW Pelton

Clemens Kraft og Energi Teknikk har inngått avtale om bygging av Tokagjelet kraftverk i Norheimsund. Ikkje berre er dette den største kontrakten Energi Teknikk nokon gong har vunne, det er også første gong selskapet tek ansvaret som totalleverandør.

– Her skal vi levera heile kraftverket. Det betyr at vi skal levera inntakskonstruksjonen, vassvegen som skal gå i tunnel, kraftstasjonen og sjølvsagt turbinutstyret, seier Arild Klette Steinsvik, dagleg leiar i Energi Teknikk.

Turbinleverandøren i Rosendal skal samarbeida med Hardanger Maskin i utbygginga. Steinsvik meiner kombinasjonen av turbinkompetansen til Energi Teknikk og ekspertisen Hardanger Maskin har på bruk av tunnelboremaskin (TBM) var avgjerande i kontraktstildelinga. Prosjektet startar med ein gong, og byggetida er rekna til 28 månader.

Signert avtale med Fossberg Kraft

Energi Teknikk har i dag signert kontrakt for levering av komplett elektromekanisk utrusting til Ljotå kraftverk. Anlegget vert konstruert for 140 meter fallhøgd og effekt på 1,6 MW. Overlevering skal skje hausten 2019. Ljotå kraftverk ligg i Fusa kommune i Hordaland.

 

Ny leveranse til Captiva

Energi Teknikk har i dag signert kontrakt for levering av komplett elektromekanisk utrusting til aggregat 2 i Stølsdalselva kraftverk. Anlegget vert konstruert for 190 meter fallhøgd og effekt på 2,4 MW. Leveransen skal overleverast sommaren 2019. Stlsdalselva kraftverk ligg i Jondal kommune i Hordaland.

Energi Teknikk leverer til Kjerringnes

Energi Teknikk har signert kontrakt med Kjerringnes Kraft AS om levering av komplett elektromekanisk utrustning til Kjerringnes kraftverk. Leveransen omfattar Brekke Pelton ringledningsturbin med effekt på 9,9 MW med tilhøyrande generator, kontrollanlegg og naudsynt hjelpeutstyr. Anlegget vert bygd for 491 meter fallhøgd og ei slukeevne på 2,27 m3/sek. Utstyret skal leverast rundt årsskiftet 2019/2020. Kjerringnes kraftverk ligg i Luster kommune i Sogn og Fjordane.

Leveranse av ET Peltonturbin

Energi Teknikk har i dag signert kontrakt for levering av ET Peltonturbin til Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune. Leveransen inneber levering av komplett elektromekanisk utrustning til anlegget på 2,2 MW. Leveransen skal overleverast sommaren 2019.

Kontrakt med Tussa Energi

Energi Teknikk har signert kontrakt med Tussa Energi AS om levering av komplett elektromekanisk utrustning til Tenneelva kraftverk. Leveransen omfatter Brekke Pelton ringledningsturbin med effekt på 3,3 MW med tilhørende generator, kontrollanlegg og nødvendige hjelpeanlegg. Anlegget bygges for 387 meter fallhøyde. Utstyret skal leveres høsten 2018. Tenneelva kraftverk ligger i Vanylven kommune i Møre og Romsdal.

Energi Teknikk leverer til Skorga kraftverk

Energi Teknikk har signert kontrakt om levering av komplett elektromekanisk utrustning til Skorga kraftverk. Leveransen omfatter ET pelton ringledningsturbin med effekt på 2,9 MW med tilhørende generator, kontrollanlegg og nødvendige hjelpeanlegg. Anlegget bygges for 304 meter fallhøyde. Utstyret skal leveres høsten 2018. Skorga kraftverk ligger i Nesset kommune i Møre og Romsdal

Leveranse til Clemens Kraft

Energi Teknikk AS er tildelt en kontrakt på levering av komplett elektromekanisk utrustning til Søråni kraftverk i Bygland kommune. Avtalen innebærer leveranse av en Brekke Pelton ringledningsturbin med effekt på 7,87 MW med tilhørende generatorer, kontrollanlegg og nødvendige hjelpeanlegg. Utstyret skal leveres høsten 2018.

Signert kontrakt med Småkraft Utbygging AS

Energi Teknikk har signert kontrakt om levering av komplett elektromekanisk utrustning til Kvitåi kraftverk. Leveransen omfatter ET pelton ringledningsturbin med effekt på 2,6 MW med tilhørende generator, kontrollanlegg og nødvendige hjelpeanlegg. Anlegget bygges for 243 meter fallhøyde. Utstyret skal leveres sommeren 2018. Kvitåi kraftverk ligger i Tinn kommune i Telemark.