Captiva bestiller til Botnen kraftverk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Botnen kraftverk. Det er Captiva som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Ullensvang i Vestland. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 3 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q4-2024.