Energi Teknikk inngår avtale med Sognekraft

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Mundalselvi kraftverk. Det er Sognekraft som står for utbyggingen av Mundalselvi kraftverk som er lokalisert i Fjærland i Sogndal kommune i Vestland Fylke. Leveransen består av en ET Pelton ringledningsturbin på 4,3 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Leveransen skal settes i drift Q3-2022.

Energi Teknikk leverer 2 Francisanlegg til Captiva

Energi Teknikk har signert kontrakt med Captiva Asset Management AS for elektromekaniske leveranser til Flatestøl og Steinbergdalen kraftverk som begge er lokalisert i Lund kommune i Rogaland.

Leveransen til begge anleggene omfatter komplett elektromekanisk utrustning med horisontale ET Francisturbiner på 2 MW hver. Anleggene skal settes i drift i Q4 2021.

2 nye projekter til Norsk Omipower i Jondal

Energi Teknikk har signert kontrakter med Norsk Omipower for leveranse av elektromekanisk utrustning til 2 prosjekter Krossdalselvi og Brattabøelvi, i Jondal i Ullensvang kommune.

Til Krossdalselvi kraftverk skal det leveres en Brekke pelton turbin på 5,8MW med 146 meter fallhøyde.

Til Brattabøelvi kraftverk skal det leveres en ET ringledning pelton turbin på 4,4MW med 239 meter fallhøyde.

4 nye kontrakter med Hywer

Energi Teknikk har signert 4 nye kontrakter for elektromekanisk leveranse til Hywer. Prosjektene som skal leveres er Tokheimselva kraftverk, Fosså kraftverk, Rysna kraftverk og Bergesåi kraftverk. Småkraft AS er prosjekteier.

Tokheimselva kraftverk ligger i Ullensvang kommune. Det skal leveres en Brekke pelton turbin på 8,4MW med 386 meter fallhøyde.

Fossåa kraftverk ligger i Vinstra kommune. Det skal leveres en Brekke pelton turbin på 8,4MW med 405 meter fallhøyde.

Rysna kraftverk ligger i Vang kommune. Det skal leveres en ET ringledningsturbin på 3,5MW med 136 meter fallhøyde.

Bergesåi kraftverk ligger i Fyresdal kommune. Det skal leveres en ET ringledningsturbin på 3,7MW med 208 meter fallhøyde.

SKL kontraherte 2 nye anlegg hos Energi Teknikk

Energi Teknikk har signert kontrakt med Sunnhordland Kraftlag AS for elektromekanisk leveranse til Jarlshaug kraftverk og Einungstølåna kraftverk.

Jarlshaug kraftverk ligger på Jarland/Haug i Samnanger kommune. Leveransen omfatter komplett elektromekanisk utrustning med en horisontal ET Peltonturbin på 1 MW og den nye generasjon ET AutoTurbin kontrollanlegg. Anlegget skal settes i drift i Q3 2021.

Einungstølåna kraftverk ligger i Valldalen i Ullensvang kommune. Leveransen omfatter komplett elektromekanisk utrustning med en vertikal ET Peltonturbin på 2,8 MW og den nye generasjon ET AutoTurbin kontrollanlegg. Anlegget skal settes i drift i Q3 2021.

 

Energi Teknikk leverer til Elde kraftverk

Energi Teknikk har signert kontrakt med Elde Kraft AS for elektromekanisk leveranse til Elde kraftverk. Anlegget ligger i Bremanger kommune i Vestland. Anlegget skal produsere 1,4 MW og har en fallhøyde på 104 meter. Det skal leveres en vertikal ET Peltonturbin. Anlegget skal settes i drift i Q3 2021.

Leveranse til Grøndalselva kraftverk

Energi Teknikk har signert kontrakt med Grøndalselva kraft AS for elektromekanisk leveranse til Grøndalselva kraftverk.
Grøndalselva kraftverk ligger i  Røldal i Ullensvang kommune. Leveransen omfatter komplett elektromekanisk utrustning til to like ET Francisturbiner på 1,7 MW hver. Anlegget skal settes i drift i Q3 2021.