(Norsk) Ny leveranse til Captiva

(Norsk) Energi Teknikk har i dag signert kontrakt for levering av komplett elektromekanisk utrusting til aggregat 2 i Stølsdalselva kraftverk.

(Norsk) Energi Teknikk leverer til Kjerringnes

(Norsk) Energi Teknikk har signert kontrakt med Kjerringnes Kraft AS om levering av komplett elektromekanisk utrustning til Kjerringnes kraftverk.

(Norsk) Leveranse av ET Peltonturbin

(Norsk) Energi Teknikk har i dag signert kontrakt for levering av ET Peltonturbin til Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune.