Energi Teknikk har inngått avtale om leveranse til Landbruks- og matdepartementet

Energi Teknikk har signert avtale med Det Kongelige Landbruks- og matdepartement om levering av elektromekanisk utrustning til vannkraftverk på statens eiendom i Sikkilsdalen. Leveransen består av en 50 kW horisontal Peltonturbin med tilhørende styringssystem. Leveransen skal stå ferdig Q3-22.