Energi Teknikk inngår kontrakt om leveranse til Timbra Kraftverk

Energi Teknikk AS er tildelt en kontrakt fra SKL på levering av komplett elektromekanisk utrustning til Timbra kraftverk i Gloppe kommune i Sogn og Fjordane. Avtalen innebærer leveranse av en ET Pelton ringledningsturbin med effekt på 2,94 MW med tilhørende generatorer, kontrollanlegg og nødvendige hjelpeanlegg. Utstyret skal leveres Q1-2018.