Energi Teknikk leverer til Bergen kommune

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Espeland  kraftverk. Det er Bergen Vann som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Bergen i Vestland. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 1,4 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q3-2025.