Energi Teknikk tildelt revisjon for Eviny Fornybar AS

Nedre Svultingen kraftverk var ferdig utbygd i 1965 og har en årlig kraftproduksjon på 37,5 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 2000 husholdninger. Kraftverket er over 50 år og skal i løpet av 2022 og 2023 revideres med flere oppgraderinger hvor Energi Teknikk skal levere og installere nytt apparat- og kontrollanlegg. Nedre Svultingen kraftverk ligger i Hyllestad kommune i Vestland og eies av Eviny Fornybar AS.