Forte Vannkraft bygger Kroka 2 med leveranse fra Energi Teknikk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Kroka 2 kraftverk. Det er Forte Vannkraft som står for utbyggingen av Kroka 2 kraftverk som er lokalisert i Kvinnherad kommune i Vestland Fylke. Leveransen består av en ET Pelton ringledningsturbin på 3,3 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget bygges som fjellanlegg og leveransen skal settes i drift Q1-2023.