Francisleveranse til Hattfjelldal Kraft AS

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Mølnhusbekken kraftverk. Det er Hattfjelldal Kraft AS som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Hattfjelldal i Nordland. Leveransen består av to ET Francisturbiner på 6,05 MW og 1,25 MW med tilhørende generatorer, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q1-2025.