Vi i Energi Teknikk søker nye kollegaer

I en verden som etterspør mer fornybar energi gleder vi oss over å være en del av løsningen for bærekraftig og klimavennlig teknologi! Vil du bli med på laget?

Vi har ledige stillinger som:

PROSJEKTLEDER

Hovedoppgaver:

 • Ansvar for at selskapet innfrir sine forpliktelser i inngåtte kontrakter
 • Gjennomføre kundemøter, prosjektmøter og byggeplassmøter
 • Fungere som bindeledd mellom kunder og selskapet sine avdelinger
 • Koordinere fremdrift gjennom innkjøp, produksjonsoppfølging og montasje
 • Budsjettansvar med oppfølging og rapportering av kalkyler
 • Yte støtte til våre kunder og sikre at disse mottar en høy kvalitet av kundeservice
 • Utøve mersalg og tilleggsservice
 • Medvirke til oppbygging av en sterk og dynamisk virksomhetskultur
 • Etterleve selskapet sine verdier

 Ønskede kvalifikasjoner:         

 • Erfaring innen prosjektledelse og kontraktsarbeid
 • Teknisk forståelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i flerfaglige team

Stillingen innebærer fast kontorsted i Fonnafjord Næringspark, men noe reiseaktivitet må påregnes.

PRØVE-/AUTOMASJONSINGENIØR

Hovedoppgaver:

 • Programmering
 • Systemdesign
 • Idriftsetting av småkraftverk
 • Serviceoppdrag
 • Dokumentasjon

Ønskede kvalifikasjoner:                                                                                            

 • Siv. Ing. / Ing. Automasjon, med 3 års relevant praksis iht. FEK og/eller relevant fagbrev
 • Erfaring fra PLS-programmering
 • Erfaring fra idriftsetting / service kontrollsystem
 • Kjennskap til DAK elektro og relevern
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i flerfaglige team

Stillingen innebærer reiseaktivitet.

MONTØR

Hovedoppgaver:

 • Elektromekanisk montasje
 • Montasje og bygging av kjøleanlegg
 • Montasje og bygging av hydraulikkanlegg
 • Reparasjoner av elektromekanisk utrustning
 • Planlegging av transport og logistikk

 Ønskede kvalifikasjoner:         

 • Industrimekaniker med mekanisk erfaring
 • Teknisk forståelse
 • Førerkort for BE, truck og traverskran
 • Grunnleggende elektrokompetanse blir foretrukket
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i flerfaglige team

Stillingen innebærer reiseaktivitet.

SERVICEINGENIØR

Hovedoppgaver:

 • Mekanisk og elektroteknisk servicearbeid
 • Feilsøking og reparasjoner av elektromekanisk utrustning
 • Gjennomføre tilstandskontroller med rapportering
 • Demontasje og montasje av elektriske og mekaniske komponenter
 • Elektronikk og programmering

 Ønskede kvalifikasjoner:         

 • Fortrinnsvis fagbrev som elektriker, energimontør eller automatiker
 • Mekanisk erfaring
 • Teknisk forståelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i flerfaglige team

Stillingen innebærer reiseaktivitet.

INGENIØR TURBINDESIGN

Hovedoppgaver:

 • Design og utvikling av eksisterende og nye turbiner
 • Teknisk engineering og beregninger innenfor turbiner, løpehjul og vannvei
 • Utarbeide teknisk underlag, produksjonstegninger og ordredokumentasjon
 • Videreutvikling av eksisterende produkter samt design av nye produkter
 • Bistå med engineering i salg/tilbudsarbeid og prosjektgjennomføring
 • Kontakt med myndigheter, testing og godkjenning av produkter

 Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ingeniør / Siv.ing. – vannkraft eller maskinteknisk. Evt. annen relevant utdanning
 • Erfaring fra mekanisk industri
 • Tverrfaglig bakgrunn og systemforståelse blir foretrukket
 • Kjennskap til 3D-CAD, helst SolidWorks som konstruksjonsverktøy
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i flerfaglige team

Stillingen innebærer fast kontorsted i Fonnafjord Næringspark, sporadisk reisekativitet.

Vi kan for alle stillingene tilby:

 • En utfordrende, morsom og interessant jobb i en dynamisk bedrift
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Flotte kollegaer med solid småkraftkompetanse

Spørsmål omkring stillingen kan rettes til daglig leder Arild Klette Steinsvik, telefon 932 20 406.

Søknad med CV kan sendes på e-post til arild.steinsvik@energi-teknikk.no innen 15. januar 2023.

Kort om Energi Teknikk

Energi Teknikk AS har i dag 21 ansatte innenfor administrasjon, salg, teknisk, prosjektstyring og installasjon. Bedriften har levert elektromekanisk utrustning til mer enn 240 småkraftanlegg i Norge og Europa. Energi Teknikk ble etablert i 1998 og har lagt ned et betydelig arbeid i produktutvikling og er i dag ledende som totalleverandør av elektromekanisk utrustning til den norske småkraftbransjen. Energi Teknikk har egen serviceavdeling med døgnåpen vakttelefon og driver service, oppgraderinger og vedlikehold av småkraftanlegg.

Energi Teknikk holder til på Seimsfoss i Kvinnherad kommune. Bedriften omsatte i 2022 for ca. 150 MNOK og har en ordrereserve på solide 160 MNOK.