Leveranse til Eikemo kraftverk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Eikemo kraftverk. Det er Hywer som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Modalen kommune i Vestland fylke. Leveransen består av en ET Pelton ringledningsturbin på 3,8 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q1-2023.