Leveranse til Fossberg Kraft

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Haugsvær kraftverk. Det er Fossberg Kraft som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Masfjorden i Vestland. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 1,75 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q1-2024.