Leveranse til Geitåni kraftverk

Energi Teknikk AS er tildelt en kontrakt på levering av komplett elektromekanisk utrustning til Geitåni kraftverk i Voss kommune. Avtalen innebærer leveranse av en ET Pelton ringledningsturbin med effekt på 4,76 MW med tilhørende generatorer, kontrollanlegg og nødvendige hjelpeanlegg. Utstyret skal leveres våren 2018.