Leveranse til Gjerdeelva kraftverk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Gjerdeelva kraftverk. Det er Hywer som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Lyngen i Troms. Leveransen består av en ET Brekke Peltonturbin på 6,7 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q1-2024.