Leveranse til Kleivelvi kraftverk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Kleivelvi kraftverk som er lokalisert på Voss i Vestland fylke. Leveransen består av en ET Francisturbin på 984 kW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Leveransen skal settes i drift Q2-2023.