Leveranse til Montenegro

Energi Teknikk AS har signert en kontrakt på levering av komplett elektromekanisk utrustning til Murino 1 og 2 i Montenegro. Avtalen innebærer leveranse av to ET Peltonturbiner med effekt på 1,0 og 1,5 MW med tilhørende generatorer, kontrollanlegg og nødvendige hjelpeanlegg. Utstyret skal leveres Q4-2017.