Leveranse til Sagåna kraftverk

Energi Teknikk har signert kontrakt med Sagåna Kraft AS for elektromekanisk leveranse til Sagåna kraftverk.
Anlegget ligger i Hjelmeland kommune i Rogaland. Anlegget skal produsere 3,7 MW og har en fallhøyde på 399 meter. Det skal leveres en vertikal Brekke Peltonturbin. Anlegget skal settes i drift i Q1 2021.