Leveranse til Styrkesnes kraftverk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Styrkesnes kraftverk som er lokalisert på Styrkesnes i Norland fylke. Leveransen består av en ET Francisturbin på 1,34 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q3-2023.