Leveranser til Nordåna og Dalaåna

Energi Teknikk har signert kontrakt om leveranser for komplette elektromekaniske leveranser til Nordåna og Dalaåna kraftverk. Det er Hywer som står for utbyggingen av anleggene som er lokalisert på Forsand i Rogaland fylke. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 1,7 MW og en ET Brekke Peltonturbin på 9,9 MW med tilhørende generatorer, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anleggene skal settes i drift Q3-2023.