Ny leveranse for Energi Teknikk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Lysåselva kraftverk. Det er Hywer som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Kvæfjord i troms. Leveransen består av en ET Pelton ringledningsturbin på 2,7 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q3-2023.