Ocean GeoLoop kjøper 67 % av aksjene i Energi Teknikk

Vi er entusiastiske over å få med oss Ocean GeoLoop på laget i den videre utviklingen av Energi Teknikk. Ikke bare skal vi fastholde den sterke posisjonen som leverandør av varer og tjenester innen elektromekanisk utrustning, men Ocean GeoLoop tilfører oss også veldig spennende muligheter innenfor sin satsing i karbonfangst, forteller Arild Klette Steinsvik, daglig leder i Energi Teknikk.

Energi Teknikk har hatt en sterk vekst de 3 siste årene. Selskapet er i avslutningen av prosjektet Tokagjelet, noe som har vært selskapets desidert største prosjekt hittil. Selskapet har også fått et godt fotfeste innenfor oppgradering og service. Med Ocean GeoLoop på eiersiden er selskapet godt rigget for videre vekst. Ocean GeoLoop bidrar med viktig industriell kompetanse og styrker Energi Teknikk finansielt med å tilføre frisk kapital for å sikre fortsatt solide leveranser til sine kunder.

Partene har over en tid sett på felles muligheter og samarbeidet byr på ytterligere teknologiske muligheter for Energi Teknikk. Det er synergier med dagens teknologi som kan videreutvikles og sammen vil det åpne nye markedsmuligheter med et betydelig potensial.

Ocean GeoLoop har en veldig spennende pilot under bygging. Energi Teknikk besitter turbinteknologi som er tenkt nyttet i Ocean GeoLoop sin satsing innenfor karbonfangst, dette gir muligheter for begge selskapene.

Ledelsen i Energi Teknikk, bestående av Eivind Tvedt, Carine Klemmetsen og Arild Klette Steinsvik, vil gjennom sitt felleseide eierselskap sitte på den resterende aksjeposten i Energi Teknikk.

Om Ocean GeoLoop | www.oceangeoloop.com

Ocean GeoLoop er et grønt teknologiselskap som tar i bruk naturens egen måte å løse vår tids utfordringer på en sirkulær måte. I 2022 introduserer selskapet GeoLoop CC-teknologien som fanger CO2-utslipp fra punktkilder, ved hjelp av naturlige og harmløse prosesser hvor disse transformerer CO2 til en stabil flytende tilstand. Ocean GeoLoop kaller denne prosessen «Carbon Capture by Nature.»
GeoLoop CC teknologien vil hjelpe selskaper og land over hele kloden til å nå sine mål om reduserte utslipp før 2030 og å oppnå nullutslipp innen 2050. Selskapet er i en prosess med å bli notert på Euronext Growth Oslo.

Ocean GeoLoop har hovedkontor i Verdal Industripark i Trøndelag.