Eigarskap og styre

Eigarskap

  • Ocean GeoLoop AS 54 %
  • E.T. Holding AS 46 %

Styre

Anders Onarheim
Styrets leder

Maria Terese Hosen
Styremedlem

Carine Klemmetsen
Styremedlem

Eivind Tvedt
Styremedlem