Produkt

Produktutvikling er ein viktig del av verksemda vår, og Energi teknikk har lang erfaring frå ei lang rekke leveransar av vår eigenutvikla Peltonturbin. Etter utviklinga av Brekketurbinen har vi styrkt vårt produktspekter for dei større anlegga. Dei første av desse større turbinane er sette i drift, og viser svært oppløftande resultat med tanke på både gjennomføring, effekt og verknadsgrad.

Alle våre produkt held svært høg kvalitet, og vi har eit effektivt og velfungerande serviceapparat. Denne kombinasjonen gjer at vi skal vera den føretrekte totalleverandøren til småkraftmarknaden i Noreg.

La oss hjelpa deg med ditt småkraftverk!

Ring oss i dag: 53 48 72 00