Vi i Energi Teknikk søker nye kollegaer

I en verden som etterspør mer fornybar energi gleder vi oss over å være en del av løsningen for bærekraftig og klimavennlig teknologi! Vil du bli med på laget?

Vi har ledige stillinger som:

PROSJEKTLEDER

Hovedoppgaver:

 • Ansvar for at selskapet innfrir sine forpliktelser i inngåtte kontrakter
 • Gjennomføre kundemøter, prosjektmøter og byggeplassmøter
 • Fungere som bindeledd mellom kunder og selskapet sine avdelinger
 • Koordinere fremdrift gjennom innkjøp, produksjonsoppfølging og montasje
 • Budsjettansvar med oppfølging og rapportering av kalkyler
 • Yte støtte til våre kunder og sikre at disse mottar en høy kvalitet av kundeservice
 • Utøve mersalg og tilleggsservice
 • Medvirke til oppbygging av en sterk og dynamisk virksomhetskultur
 • Etterleve selskapet sine verdier

 Ønskede kvalifikasjoner:         

 • Erfaring innen prosjektledelse og kontraktsarbeid
 • Teknisk forståelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i flerfaglige team

Stillingen innebærer fast kontorsted i Fonnafjord Næringspark, men noe reiseaktivitet må påregnes.

PRØVE-/AUTOMASJONSINGENIØR

Hovedoppgaver:

 • Programmering
 • Systemdesign
 • Idriftsetting av småkraftverk
 • Serviceoppdrag
 • Dokumentasjon

Ønskede kvalifikasjoner:                                                                                            

 • Siv. Ing. / Ing. Automasjon, med 3 års relevant praksis iht. FEK og/eller relevant fagbrev
 • Erfaring fra PLS-programmering
 • Erfaring fra idriftsetting / service kontrollsystem
 • Kjennskap til DAK elektro og relevern
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i flerfaglige team

Stillingen innebærer reiseaktivitet.

MONTØR

Hovedoppgaver:

 • Elektromekanisk montasje
 • Montasje og bygging av kjøleanlegg
 • Montasje og bygging av hydraulikkanlegg
 • Reparasjoner av elektromekanisk utrustning
 • Planlegging av transport og logistikk

 Ønskede kvalifikasjoner:         

 • Industrimekaniker med mekanisk erfaring
 • Teknisk forståelse
 • Førerkort for BE, truck og traverskran
 • Grunnleggende elektrokompetanse blir foretrukket
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i flerfaglige team

Stillingen innebærer reiseaktivitet.

SERVICEINGENIØR

Hovedoppgaver:

 • Mekanisk og elektroteknisk servicearbeid
 • Feilsøking og reparasjoner av elektromekanisk utrustning
 • Gjennomføre tilstandskontroller med rapportering
 • Demontasje og montasje av elektriske og mekaniske komponenter
 • Elektronikk og programmering

 Ønskede kvalifikasjoner:         

 • Fortrinnsvis fagbrev som elektriker, energimontør eller automatiker
 • Mekanisk erfaring
 • Teknisk forståelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i flerfaglige team

Stillingen innebærer reiseaktivitet.

INGENIØR TURBINDESIGN

Hovedoppgaver:

 • Design og utvikling av eksisterende og nye turbiner
 • Teknisk engineering og beregninger innenfor turbiner, løpehjul og vannvei
 • Utarbeide teknisk underlag, produksjonstegninger og ordredokumentasjon
 • Videreutvikling av eksisterende produkter samt design av nye produkter
 • Bistå med engineering i salg/tilbudsarbeid og prosjektgjennomføring
 • Kontakt med myndigheter, testing og godkjenning av produkter

 Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ingeniør / Siv.ing. – vannkraft eller maskinteknisk. Evt. annen relevant utdanning
 • Erfaring fra mekanisk industri
 • Tverrfaglig bakgrunn og systemforståelse blir foretrukket
 • Kjennskap til 3D-CAD, helst SolidWorks som konstruksjonsverktøy
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i flerfaglige team

Stillingen innebærer fast kontorsted i Fonnafjord Næringspark, sporadisk reisekativitet.

Vi kan for alle stillingene tilby:

 • En utfordrende, morsom og interessant jobb i en dynamisk bedrift
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Flotte kollegaer med solid småkraftkompetanse

Spørsmål omkring stillingen kan rettes til daglig leder Arild Klette Steinsvik, telefon 932 20 406.

Søknad med CV kan sendes på e-post til arild.steinsvik@energi-teknikk.no innen 15. januar 2023.

Kort om Energi Teknikk

Energi Teknikk AS har i dag 21 ansatte innenfor administrasjon, salg, teknisk, prosjektstyring og installasjon. Bedriften har levert elektromekanisk utrustning til mer enn 240 småkraftanlegg i Norge og Europa. Energi Teknikk ble etablert i 1998 og har lagt ned et betydelig arbeid i produktutvikling og er i dag ledende som totalleverandør av elektromekanisk utrustning til den norske småkraftbransjen. Energi Teknikk har egen serviceavdeling med døgnåpen vakttelefon og driver service, oppgraderinger og vedlikehold av småkraftanlegg.

Energi Teknikk holder til på Seimsfoss i Kvinnherad kommune. Bedriften omsatte i 2022 for ca. 150 MNOK og har en ordrereserve på solide 160 MNOK.

Energi Teknikk skal levere Dyrkolbotn kraftverk

Energi Teknikk har signert kontrakt med Nipo Kraft AS for elektromekanisk leveranse til Dyrkolbotn kraftverk.

Anlegget ligger i Alver kommune i Vestland. Det skal leveres en vertikal Peltonturbin med ytelse på 2,69 MW som skal produsere rundt 10 GWh fornybar kraft.  Anlegget skal settes i drift i Q3 2023.

Forte Vannkraft bygger Kroka 2 med leveranse fra Energi Teknikk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Kroka 2 kraftverk. Det er Forte Vannkraft som står for utbyggingen av Kroka 2 kraftverk som er lokalisert i Kvinnherad kommune i Vestland Fylke. Leveransen består av en ET Pelton ringledningsturbin på 3,3 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget bygges som fjellanlegg og leveransen skal settes i drift Q1-2023.

Ocean GeoLoop kjøper 67 % av aksjene i Energi Teknikk

Vi er entusiastiske over å få med oss Ocean GeoLoop på laget i den videre utviklingen av Energi Teknikk. Ikke bare skal vi fastholde den sterke posisjonen som leverandør av varer og tjenester innen elektromekanisk utrustning, men Ocean GeoLoop tilfører oss også veldig spennende muligheter innenfor sin satsing i karbonfangst, forteller Arild Klette Steinsvik, daglig leder i Energi Teknikk.

Energi Teknikk har hatt en sterk vekst de 3 siste årene. Selskapet er i avslutningen av prosjektet Tokagjelet, noe som har vært selskapets desidert største prosjekt hittil. Selskapet har også fått et godt fotfeste innenfor oppgradering og service. Med Ocean GeoLoop på eiersiden er selskapet godt rigget for videre vekst. Ocean GeoLoop bidrar med viktig industriell kompetanse og styrker Energi Teknikk finansielt med å tilføre frisk kapital for å sikre fortsatt solide leveranser til sine kunder.

Partene har over en tid sett på felles muligheter og samarbeidet byr på ytterligere teknologiske muligheter for Energi Teknikk. Det er synergier med dagens teknologi som kan videreutvikles og sammen vil det åpne nye markedsmuligheter med et betydelig potensial.

Ocean GeoLoop har en veldig spennende pilot under bygging. Energi Teknikk besitter turbinteknologi som er tenkt nyttet i Ocean GeoLoop sin satsing innenfor karbonfangst, dette gir muligheter for begge selskapene.

Ledelsen i Energi Teknikk, bestående av Eivind Tvedt, Carine Klemmetsen og Arild Klette Steinsvik, vil gjennom sitt felleseide eierselskap sitte på den resterende aksjeposten i Energi Teknikk.

Om Ocean GeoLoop | www.oceangeoloop.com

Ocean GeoLoop er et grønt teknologiselskap som tar i bruk naturens egen måte å løse vår tids utfordringer på en sirkulær måte. I 2022 introduserer selskapet GeoLoop CC-teknologien som fanger CO2-utslipp fra punktkilder, ved hjelp av naturlige og harmløse prosesser hvor disse transformerer CO2 til en stabil flytende tilstand. Ocean GeoLoop kaller denne prosessen «Carbon Capture by Nature.»
GeoLoop CC teknologien vil hjelpe selskaper og land over hele kloden til å nå sine mål om reduserte utslipp før 2030 og å oppnå nullutslipp innen 2050. Selskapet er i en prosess med å bli notert på Euronext Growth Oslo.

Ocean GeoLoop har hovedkontor i Verdal Industripark i Trøndelag.

Energi Teknikk tildelt revisjon for Eviny Fornybar AS

Nedre Svultingen kraftverk var ferdig utbygd i 1965 og har en årlig kraftproduksjon på 37,5 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 2000 husholdninger. Kraftverket er over 50 år og skal i løpet av 2022 og 2023 revideres med flere oppgraderinger hvor Energi Teknikk skal levere og installere nytt apparat- og kontrollanlegg. Nedre Svultingen kraftverk ligger i Hyllestad kommune i Vestland og eies av Eviny Fornybar AS.

Energi Teknikk inngår avtale med Sognekraft

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Mundalselvi kraftverk. Det er Sognekraft som står for utbyggingen av Mundalselvi kraftverk som er lokalisert i Fjærland i Sogndal kommune i Vestland Fylke. Leveransen består av en ET Pelton ringledningsturbin på 4,3 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Leveransen skal settes i drift Q3-2022.

Energi Teknikk leverer 2 Francisanlegg til Captiva

Energi Teknikk har signert kontrakt med Captiva Asset Management AS for elektromekaniske leveranser til Flatestøl og Steinbergdalen kraftverk som begge er lokalisert i Lund kommune i Rogaland.

Leveransen til begge anleggene omfatter komplett elektromekanisk utrustning med horisontale ET Francisturbiner på 2 MW hver. Anleggene skal settes i drift i Q4 2021.

2 nye projekter til Norsk Omipower i Jondal

Energi Teknikk har signert kontrakter med Norsk Omipower for leveranse av elektromekanisk utrustning til 2 prosjekter Krossdalselvi og Brattabøelvi, i Jondal i Ullensvang kommune.

Til Krossdalselvi kraftverk skal det leveres en Brekke pelton turbin på 5,8MW med 146 meter fallhøyde.

Til Brattabøelvi kraftverk skal det leveres en ET ringledning pelton turbin på 4,4MW med 239 meter fallhøyde.