Energi Teknikk leverer til Segadal Kraft

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Segadal kraftverk som er lokalisert i Hjelmeland kommune i Rogaland fylke. Leveransen består av en ET Peltonturbin på 3,7 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Leveransen skal settes i drift Q3-2023.

Leveranse til Hammerfest Energi

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Breivikbotn kraftverk. Det er Hammefest Energi som står for utbyggingen av Breivikbotn kraftverk som er lokalisert i Hasvik kommune i Troms og Finnmark fylke. Leveransen består av en ET Francisturbin på 768 kW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Leveransen skal settes i drift Q2-2023.

Leveranse til Eikemo kraftverk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Eikemo kraftverk. Det er Hywer som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Modalen kommune i Vestland fylke. Leveransen består av en ET Pelton ringledningsturbin på 3,8 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q1-2023.

Energi Teknikk skal levere Dyrkolbotn kraftverk

Energi Teknikk har signert kontrakt med Nipo Kraft AS for elektromekanisk leveranse til Dyrkolbotn kraftverk.

Anlegget ligger i Alver kommune i Vestland. Det skal leveres en vertikal Peltonturbin med ytelse på 2,69 MW som skal produsere rundt 10 GWh fornybar kraft.  Anlegget skal settes i drift i Q3 2023.

Energi Teknikk leverer Øvre Alsåker

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Øvre Alsåker. Det er Hywer som står for utbyggingen av anlegget som er lokalisert i Ullensvang kommune i Vestland Fylke. Leveransen består av en ET Pelton ringledningsturbin på 4,6 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget skal settes i drift Q1-2023.

Forte Vannkraft bygger Kroka 2 med leveranse fra Energi Teknikk

Energi Teknikk skal levere komplett elektromekanisk utrustning til Kroka 2 kraftverk. Det er Forte Vannkraft som står for utbyggingen av Kroka 2 kraftverk som er lokalisert i Kvinnherad kommune i Vestland Fylke. Leveransen består av en ET Pelton ringledningsturbin på 3,3 MW med tilhørende generator, ET AutoTurbin kontrollanlegg og tilhørende hjelpeanlegg. Anlegget bygges som fjellanlegg og leveransen skal settes i drift Q1-2023.

Ocean GeoLoop kjøper 67 % av aksjene i Energi Teknikk

Vi er entusiastiske over å få med oss Ocean GeoLoop på laget i den videre utviklingen av Energi Teknikk. Ikke bare skal vi fastholde den sterke posisjonen som leverandør av varer og tjenester innen elektromekanisk utrustning, men Ocean GeoLoop tilfører oss også veldig spennende muligheter innenfor sin satsing i karbonfangst, forteller Arild Klette Steinsvik, daglig leder i Energi Teknikk.

Energi Teknikk har hatt en sterk vekst de 3 siste årene. Selskapet er i avslutningen av prosjektet Tokagjelet, noe som har vært selskapets desidert største prosjekt hittil. Selskapet har også fått et godt fotfeste innenfor oppgradering og service. Med Ocean GeoLoop på eiersiden er selskapet godt rigget for videre vekst. Ocean GeoLoop bidrar med viktig industriell kompetanse og styrker Energi Teknikk finansielt med å tilføre frisk kapital for å sikre fortsatt solide leveranser til sine kunder.

Partene har over en tid sett på felles muligheter og samarbeidet byr på ytterligere teknologiske muligheter for Energi Teknikk. Det er synergier med dagens teknologi som kan videreutvikles og sammen vil det åpne nye markedsmuligheter med et betydelig potensial.

Ocean GeoLoop har en veldig spennende pilot under bygging. Energi Teknikk besitter turbinteknologi som er tenkt nyttet i Ocean GeoLoop sin satsing innenfor karbonfangst, dette gir muligheter for begge selskapene.

Ledelsen i Energi Teknikk, bestående av Eivind Tvedt, Carine Klemmetsen og Arild Klette Steinsvik, vil gjennom sitt felleseide eierselskap sitte på den resterende aksjeposten i Energi Teknikk.

Om Ocean GeoLoop | www.oceangeoloop.com

Ocean GeoLoop er et grønt teknologiselskap som tar i bruk naturens egen måte å løse vår tids utfordringer på en sirkulær måte. I 2022 introduserer selskapet GeoLoop CC-teknologien som fanger CO2-utslipp fra punktkilder, ved hjelp av naturlige og harmløse prosesser hvor disse transformerer CO2 til en stabil flytende tilstand. Ocean GeoLoop kaller denne prosessen «Carbon Capture by Nature.»
GeoLoop CC teknologien vil hjelpe selskaper og land over hele kloden til å nå sine mål om reduserte utslipp før 2030 og å oppnå nullutslipp innen 2050. Selskapet er i en prosess med å bli notert på Euronext Growth Oslo.

Ocean GeoLoop har hovedkontor i Verdal Industripark i Trøndelag.

Energi Teknikk tildelt revisjon for Eviny Fornybar AS

Nedre Svultingen kraftverk var ferdig utbygd i 1965 og har en årlig kraftproduksjon på 37,5 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 2000 husholdninger. Kraftverket er over 50 år og skal i løpet av 2022 og 2023 revideres med flere oppgraderinger hvor Energi Teknikk skal levere og installere nytt apparat- og kontrollanlegg. Nedre Svultingen kraftverk ligger i Hyllestad kommune i Vestland og eies av Eviny Fornybar AS.