SKL kontraherte 2 nye anlegg hos Energi Teknikk

Energi Teknikk har signert kontrakt med Sunnhordland Kraftlag AS for elektromekanisk leveranse til Jarlshaug kraftverk og Einungstølåna kraftverk.

Jarlshaug kraftverk ligger på Jarland/Haug i Samnanger kommune. Leveransen omfatter komplett elektromekanisk utrustning med en horisontal ET Peltonturbin på 1 MW og den nye generasjon ET AutoTurbin kontrollanlegg. Anlegget skal settes i drift i Q3 2021.

Einungstølåna kraftverk ligger i Valldalen i Ullensvang kommune. Leveransen omfatter komplett elektromekanisk utrustning med en vertikal ET Peltonturbin på 2,8 MW og den nye generasjon ET AutoTurbin kontrollanlegg. Anlegget skal settes i drift i Q3 2021.